Overskrift: Salhus skole
Bilde: Salhus skole
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen

 

VIKTIG Å VITE OM SFO

Målsetting :

SFO skal gi et tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud til barn fra 1.- 4.klassetrinn utenom den ordinære skoletid. I tillegg sier Opplæringsloven at det er skoleeiers ansvar å legge til rette for et tilbud til elever med særskilte behov helt opp til 7.trinn. Ved vår skole vil det si et SFO-tilbud. Vi har plass for 110 barn ved vår SFO.

 

Åpningstider :

SFO har åpent før og etter ordinær skoletid i tiden mellom kl 0730 – 1630.

Ved ferier og skolefri holder SFO åpent hele dagen fra kl 0730 – 1630.

Kortere åpningstider i romjul og påske.

 

5 planleggingsdager : - onsdag 17.august 2016

- torsdag 18.august 2016

- fredag 19.august 2016

- tirsdag 18.april 2017

- fredag 26.mai 2017

Betalingssatser :

Brønnøy Kommunestyre har vedtatt nye betalingssatser gjeldende fra 01.08.16 slik :

  • Over 12 t/u kr 2.900,- pr.mnd
  • Inntil 12 t/u kr 2.500,- pr. mnd

 

For å avhjelpe familier ved spesielle behov i kortere perioder gjelder følgende satser;

DAGSATS : kr 300,- / UKESATS; kr 650,-

Regning for SFO-opphold sendes ut fra økonomiavdelinga i Brønnøy Kommune !

 

Bemanning og organisering :

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO.

SFO har egen daglig leder i 100 % administrativ stilling. Daglig leder er utdannet Barnevernpedagog. I tillegg jobber enda en barnevernpedagog og flere barne- og ungdomsarbeidere / skolefritidsass./ barnehageass. i ulike stillingsstørrelser, stillinger som ofte er kombinert med ass.stillinger i skolen.

Bemanningsnormen Brønnøy Kommune har lagt seg på er 12-14 barn pr. voksen !

 

Skoleåret 16/17 vil vi også organisere barna på 3 ulike baser, med 1 baseleder på hver base.

I tillegg kommer flere faste voksenpersoner, som vil ha fast tilhold på de ulike basene.

Søknadsfrist : 2.mai

 

Avtaleendring :

Ved avtaleendring er det nødvendig for oss å få en skriftlig / muntlig beskjed fra foreldre / foresatte. VENNEBESØK AVTALES PÅ FORHÅND !

 

Beskjeder til/fra SFO :

SFO benytter samme meldingssystem som skolen / elektronisk meldingsbok = TRANSPONDER.

Ved papir-post, så brukes skolens postpermer.

SFO-kontor : 750 12175/ 750 12180 Transponder-telefon.nr: 59440011 J

 

Måltid :

Barna spiser 2 måltider hver dag i skole/SFO. Noen velger i tillegg å spise frokost på SFO. All mat må heimen sørge for selv. TIPS : 2 matbokser – da er det lettere å fordele maten utover dagen ! SFO sørger for innkjøp av melk til SFO-måltidet.

 

Tøy :Barna ha med seg tøy til å være ute i, da vi normalt sett vil være ute deler av SFO-dagen.

Er klærne merket med navn, er det enklere å holde orden / oversikt !

MERK DERFOR SKO OG KLÆR TYDELIG !!!!

Må barnet være inne av helsemessige årsaker, vil vi ha skriftlig / muntlig beskjed fra foreldre / foresatte !

 

Rom til disposisjon :

SFO har egne BASER (klasserom) for sin virksomhet. Vi prøver i samarbeid med skolen / lærerne å finne praktiske løsninger som også er tilpasset våre behov. I tillegg til baserommene disponeres også bibliotek, andre klasserom og tilstøtende grupperom. Gymsal, basseng og skolekjøkken kan også brukes av SFO når disse lokalene er ledige !

 

Avhjelpe familier ved spesielle behov :

Er det ikke behov for å benytte SFO i den ”vanlige hverdagen”, kan det likevel være nyttig å vite at SFO finnes. Når spesielle situasjoner oppstår, kan SFO kontaktes (sykehusopphold, kurs, reiser ol for foreldrene). Er det plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder.

Se overfor under Betalingssatser.

 

Oppsigelse :

Oppsigelsen gjøres elektronisk via publikumsportalen der søknaden ble sendt. Det må betales for den måneden oppsigelsen sendes – samt hele påfølgende måned.

NB! Slutter barnet etter 1.mai, må det likevel betales for plassen ut juni måned, jfr vedtektene.

 

Foreldremøter / foreldresamtaler :

Det avvikles ”Oppstartssamtale” for NYE barn i SFO, helst i forkant av skolestart på høsten.

Foreldremøte avvikles i september/oktober og ved behov på våren, likedan med foreldresamtalene.

 

Høstens nye 1.klassinger :

Nye barn inviteres til oppstart allerede fra 1.august – dette kan gjøre tilvenningssituasjonen lettere, når de kan gjøre seg kjent med SFO i forkant av ordinær skolestart !

 

TLF.NR TIL SFO : 75 01 21 75 / 75 01 21 80

 

SFO-mobil : 48 29 51 11

Transponder : 59440011

 

 

VELKOMMEN SOM BRUKER AV SFO VED SALHUS SKOLE !!
 
På vegne av personalet i SFO
 
 
Tone Bruvoll

-avd.leder SFO-

 

 

 

Foreldreportalen = www.bronnoy.ist-asp.com

 

*skal IKKE logge seg inn for å søke

 

*innlogging via minID, bankID… -for å takke ja/nei til SFO-tilbudet

-for å søke endret startdato

-for å søke endring på plass-størrelse

-for å si opp plassen

-endre adresse, nytt mobilnr etc

(= VIKTIG AT DERE OPPDATERER DISSE OPPLYSNINGENE VED ENDRING)

 

*Nye betalingssatser gjeldende fra 01.08.2016

-12 t / u = halv plass kr 2.500,-

-12+ t / u = hel plass kr 2.900,-

*Fom i år = lik praksis som i bhg

- dvs måneds betaling skjer fra 1.august, uansett oppstartsdato i august

- betalingsfri i juli måned

 

 

*Nytt SFO-år starter 01.08.16. Anbefaler at barna starter før skolestart, så det ikke

blir så mye nytt når de først starter….

 

*Hvis problemer med å søke – så ta kontakt. Skal hjelpe dere J

Telefon SFO-kontor : 75012175

E-post : tone.bruvoll@bronnoy.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Salhus skole, Salhus, 8907 Brønnøysund · Telefon: 75 01 21 70 · Epost: salhus.skole@bronnoy.kommune.no