Overskrift: Salhus skole
Bilde: Salhus skole
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen
FAU-topp

FAU 2014/2015

Birgitte N.Stokkvold – leder

Trine Fagerland – nestleder

May Liss Olsen – sekretær

Lill Anita Horn – styremedlem

 

 

 

 

FAU-topp

Velkommen til Salhus skoles hjemmeside

Bilde: Utsmykning ved Salhus skole Etter lang tids planlegging var hjemmesiden vår klar 01.09.2004. Her legger vi jevnlig ut ukeplaner og diverse skriv fra trinnene. Hver uke legges ukeinfoen til skolen ut her på forsiden. I tillegg blir siden jevnlig oppdatert med bilder og referater fra saker og ting som angår både elever, lærere og foreldre.

 

 

Salhus skoles visjon:

Salhus skole skal være et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap.

Les mer om vår pedagogiske plattform, menneske- og læringssyn.

 

Skoleruten 2016-2017

 

Innkalling til årsmøte i foreldrerådet ved Salhus skole

 

Lus info

 

Siden er under oppdatering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salhus skole, Salhus, 8907 Brønnøysund · Telefon: 75 01 21 70 · Epost: salhus.skole@bronnoy.kommune.no