Overskrift: Salhus skole
Bilde: Salhus skole
Knapp: UkeplanerKnapp: Om skolen
FAU-topp

FAU 2015/2016

Leder - Kine Langfjord

Nestleder - Paul Arild Jensen

Kasserer - Trine Fagerland

Styremedl - Tone Løkeland , Eli Renate Hagen , Birgitte Stokkvold

Sekretær - Rektor

Møtereferat 15.01.18

Møtereferat 05.02.18

Møtereferat 09.04.18

Møtereferat 04.05.18

Møtereferat 04.06.18

Møtereferat 20.08.18

Møtereferat 10.09.18

Møtereferat 01.10.18

Årsmøte

Vedtekter for foreldrerådet

 

 

 

 

 

FAU-topp

Velkommen til Salhus skoles hjemmeside

Bilde: Utsmykning ved Salhus skole Etter lang tids planlegging var hjemmesiden vår klar 01.09.2004. Her legger vi jevnlig ut ukeplaner og diverse skriv fra trinnene. Hver uke legges ukeinfoen til skolen ut her på forsiden. I tillegg blir siden jevnlig oppdatert med bilder og referater fra saker og ting som angår både elever, lærere og foreldre.

 

 

Salhus skoles visjon:

Salhus skole skal være et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap.

Les mer om vår pedagogiske plattform, menneske- og læringssyn.

 

Informasjon rundt eksamen 2018

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Orientering om lokalt gitt eksamen – muntlig 2018

Søknad om forlenget tid til eksamen 2018

Veiledning. Klage på standpunktkarakter

Kapittel 5.Klage på vurdering

 

 

Julegudstjeneste 2017

Julegudstjeneste Program 2017

Julegudstjeneste i Brønnøy kirke alternativt opplegg på skolen

 

Årsmøte i foreldrerådet ved Salhus skole

 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk m skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 

 
Salhus skole går over til Transponder Meldingsbok, Transponder SMS avikles 1.September.

 

Brønnøyskolene satser på IKT

Les om forebygging og tiltak ved alvorlig skole fravær her

 

17 Mai oppstilling og program

 

 

 

 

 

Linker til lesetreet og sense-lang

 

Informasjon fra oppvekstsjef

Gjelder alle som har elever på Salhus skole / Julegudstjeneste 2016

Juletrefest i Aulaen på Salhus skole.Torsdag 29.12.2016 kl 17.00- 19.00

Julegudstjeneste i Brønnøy kirke / alternativt opplegg på skolen.

 

Skoleruten 2016-2017

 

Innkalling til årsmøte i foreldrerådet ved Salhus skole

 

Lus info

 

Siden er under oppdatering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salhus skole, Salhus, 8907 Brønnøysund · Telefon: 75 01 21 70 · Epost: salhus.skole@bronnoy.kommune.no